Osteopatins grundprincip är att kroppen är en helhet där allt är sammanlänkat, vilket innebär om kroppen hamnar i obalans kan det ge obalanser på många olika ställen i kroppen. Då kroppen är ett nätverk av olika kroppsliga delar så som organ, nerver, muskler, fascia...